משחק Superferma באינטרנט

                                  Superferma קחשמ

Superferma (Superferma):


במשחק הזה אתה צריך להיות חקלאי מקצועי. כאן היא אחריות גדולה. יש לך למכור מגוון רחב של ירקות. אבל כדי לקנות אותם, אתה זקוק להם כדי לגדול.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע