משחק חזון ברור באינטרנט

                                  Clear Vision קחשמ

חזון ברור (Clear Vision):

.ףלצ ירוי יבהוא לכ תא ךושמי ,רורב ןוזחה קחשמ .ךתחפשמ גרהנ םעפש ,העישפ ןוגרא םע דדומתהל ךירצ התא ,קחשמה לכ ךרואל .ויביוא תא גרוה ןרק תבשחמ תורירקב יתימא ףלצ רוביג תויהל ךיא .היזיוולטב םיאור וא םינותיעב אורקל ןתינ ויללעמ לע תרחמל םויב .רבכע :תורקב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות