משחק יסורה םיסובוטואה רוטלומיס באינטרנט

                                  Zombies On The Times קחשמ

יסורה םיסובוטואה רוטלומיס (Zombies On The Times):

.המדאה ינפ לע םייחה םיתמה ועיפוה ,תופורטסטק לש הרדס ירחא ,ונמלוע .תומוח תוסחב םירעב ררוגתהל ולחה םישנא .תופורתוu200bu200b הקפסא רחא שופיחב םוי לכ וכלהש תומחלמu200bu200 .ויתואקתפרהב הזכ לייחל רוזעת Zombies On The Times קחשמב התא .םיישומיש םיטירפ לש םינוש םיגוס ףוסאלו םיוסמ םוקימל תכלל ךרטצי ך .ותוא ופקתי םיבמוז .םלוכ תא דימשהלו קשנ ילכמ םהילע תוריל קחרמה תא דבכל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות