משחק יבמוז סוריו חצור באינטרנט

                                  Zombie Virus Killer קחשמ

יבמוז סוריו חצור (Zombie Virus Killer):

.המדאה ינפ לע םייחה םיתמה ועיפוה ונמלוע לש קוחרה דיתעב .םייח םישנא םיפרוט םיבמוז וישכע .ןטק רפכ לע הנגהה לע דקפת םיסוריו יבמוז חצורה קחשמב התא .ריעה רבעל ובבותסי םיבמוז הב ךרדה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .רבכעה תרזעב תוריהמב םהילע ץוחלל ליחתהלו םידעי םכמצעל רידגהל םכי .םיבמוזה תא סורהלו םהב תוכהל ולכות ךכ .תודוקנב ךתוא וכזי הלא תולועפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות