משחק םייפוסניא םיינפוא תונויסינ באינטרנט

                                  Infinite Bike Trials קחשמ

םייפוסניא םיינפוא תונויסינ (Infinite Bike Trials):

.קחשמב םיינפואה ףוסניא יקחשמב לולסמל תכללו עונפואה בכורל תראומ ה .וילע רבגתהל םכילעש קחרמה הז - ץעמ םילברוסמ םינבמ ,םייקנע ץע ילו .עונפואה לע הנוכנו הריהז הטילש םע ירשפא לכהש יניבתו זוזל לחתה ,ן .םינכוסמ םירוזא לעמ ץופקל ידכ תאז תושעל םכילע ךא ,ךרוצה תדימב וט .תורחתה ךשמהל םישדח םיינפוא ונקו םילומגת ולבק ,תומרב ורבע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות