משחק לונג נהג אוטובוס באינטרנט

                                  Long Bus Driver קחשמ

לונג נהג אוטובוס (Long Bus Driver):

.רהוט חרז בוש אוהו ותוא ףוטשל דיימ יילעש ךלכולמ ךכ לכ היה הז ,העיגה ךלש סובוטו .ךלש הריחבה איה אל וא ןוכנ היה הז ,דיימ ןיבתו ,ירקיעה עבצה תא תונשל וסנ .הז בוציע רובע עודי היהי הזו תאזה הסיטב םיסיטרכ ןימזהל וחמשי םיריית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות