משחק הגועה תיב באינטרנט

                                  Cake House קחשמ

הגועה תיב (Cake House):

.ךלש הרוביגה היהת וב חבטמה תא הארתו םינוש םיגוסמ תודיטשפ ןיכהל ה .םינוש םירצומ וחנוי וילעש ןחלוש היהי הז ינפל .הנמזה םכל עצבי חוקלה .חוקלל התוא ריבעהלו הדיטשפ ןיכהל וכרטצת ,ןוכתמה יפ לע ףצרב הז ןו .האבה הנמה תא ןיכהל ךישמתו ,ךכ לע םולשת ךל ןתיי אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות