משחק םיגד ילדבה באינטרנט

                                  Fish Differences קחשמ

םיגד ילדבה (Fish Differences):

.םילדבה שופיחל יסאלק רנא'ז אוה Fish Differences קחשמה .םילדגהו םינימה לכמ םיגד - םיימי םייח קרו ךא ללוכ הז ךילהת .ךל בושח אל הז לבא ,תוריוצמ תויומד תויהל םילוכי םהש ךכ ,םיעובצ ם .ןיטולחל םיהז םיארנש ,תונומתה ןיב םילדבה השימח אוצמל אוה רגתאה .האלה ןכו גדה תא םיפיקמה םיצפח וא םיצפח רודיס ,תינועבצ המאתה רסו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות