משחק בוחר באינטרנט

                                  Street Freekick 3D קחשמ

בוחר (Street Freekick 3D):

.הרטמה לע קיודמו קזח תויהל בייח לגרודכ תצובק לש ןקחש לכ .םינוש םיקחרממ הרטמה לע םהירושיכ תא דדחל לגרודכה שרגמ לא םוי ידמ .הזכ ןומיאב קלח תחקל 3D בוחר Frekick קחשמב התא .ךינפל רעשה תא הארת .םיוסמ למס ויהי םה .רודכ היהי םיוסמ קחרמב .םיוסמ חוכ םע רעשה ןוויכל ותוא ףוחדל ךרטצת רבכעה םע הז לע הציחל .תודוקנ לבקלו הרטמה ןויצ לבקת ,הכמ התא רשאכ םירטמרפה לכ תא ןובשח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות