משחק יקנאפ לגרודכ באינטרנט

                                  Funky Football קחשמ

יקנאפ לגרודכ (Funky Football):

.חול טרופס קחשמ לש הביהלמ הסרג קחשל םכל עיצהל םיצור ונא ,Funky F .לגרודכ היהי הז .יולג רעש היהי ךסמה לע םכינפל .תודחוימ תודיינ תומרופטלפ לע ןגי -מ .וב הכמ התא קחשמל סנכנ רודכהש עגרב .חטשב ךלש קלחב ותוא עיתרי אוהו ,ביריה לש הרטמה ןוויכל ףועי רודכה .בוש התוא ףודהל ךלש ףיצרה תא זיזהל לכותו הסיטה לולסמ תא הנשי רוד .ביואה דגנ רעש עיקביש ךכ תותיבש עצבל הסנ .קחשמה תא חצנל עלקיש הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות