משחק Taz הקינכמ רוטלומיס באינטרנט

                                  Taz Mechanic Simulator קחשמ

Taz הקינכמ רוטלומיס (Taz Mechanic Simulator):

.Vaz ומכ תיסור תינוכמ לע גוהנל תוסנל ךל עיצהל םיצור ונחנא רוטלומיס הקינכמ Taz .תינוכמה לש הזה גתומה תא ףוסאל לוכי התא ובש ךסומב היהת התא קחשמה תליחתב .םיטגרגאו םיתמצ םע לנאפ הארת הטמלמ .בשחמב םלוכ תא ןיקתהל ךילע היהי .הז לע ץורל ןחבמ ןגראלו שיבכה לע ךלש תינוכמה תא תחקל ,הדובעה םויס רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות