משחק 3 םחליהל סר'גנייר רוואפ באינטרנט

                                  Power Rangers Fight 3 קחשמ

3 םחליהל סר'גנייר רוואפ (Power Rangers Fight 3 ):

.השק הריחב איה סר'גנייר רוואפ ,םויה .התיבה רוזחל וא וז הליבקמ תואיצמ ראשיהל םילוכי םה .רבעה לש תוצלפמה עירפת התא יכ ,ןכוסמ דואמ אוה ךרדה לבא התיבה .זזש המ לכ גורהל םיצור םייקנע םירוצי .סר'גנייר קשנ ילכו תולוכי םירפשמה םיסונוב תומרב .ביואה תא סיבהל ידכ הזה ןורתיה שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות