משחק Master רופיס לש עוצעצ תובוב באינטרנט

                                  Toy Story The Puppet Master קחשמ

Master רופיס לש עוצעצ תובוב (Toy Story The Puppet Master):

.תוצירמ - תורחא תוריוצמ תויומד רוזעל ואב ילש םירבחה םע םיעוצעצ ידוו ,זאב .בוציע לש יוניש ,ןטק יוניש ךירצ סרפילק .קתרמ יתריצי ךילהת אוצמל לכות ,תינוכמ רחב .םירליופס ,תורוא ,הגה בוציע ,עבצה תא רחב .תוישיא לביק רישכמהש ךכ ,שיבכה דצב סופד לחה .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות