משחק Rush ודיג י'גיאול לש םיגימצה באינטרנט

                                  Luigi and Guido's Tire Rush קחשמ

Rush ודיג י'גיאול לש םיגימצה (Luigi and Guido's Tire Rush):

.יפוסניא עסמב ליחתהלו ריתסהל לש קחשמה תא ליחתהל ךירצ התא ,ןוכנה ילכה תא אוצמל .םיפדמה לע םתוא םישלו םיגימצה תא ףוסאל ליחתהל םיוותה תרזע .םותס יובמב תויהל אל ידכ ,םיכלהמ לע בושחל ,ןמשה ימתכ גהונ אל ,ןוכנה ןוויכב סוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות