משחק הדנפ שולש באינטרנט

                                  Three Pandas  קחשמ

הדנפ שולש (Three Pandas ):

.תויח וספת זילעו םיסקמ pandochki םידייצ השולש .תודבעל רכמו תשביל איבהל ,הניפס לש ןעטמה אתב ואלכו וספתנ םה .התיבה עיגהלו תודבעמ חורבל םהל רוזעל םיבייח ונחנא .רבד םוש ספספל אל םכל ורזעיש םיטירפ ףוסאל ,םילזאפו תודיח רותפל ,תודוכלמ םילושכ .םהלש לגנו'גה סנכיהל ונלש ךעבענ רתויב הבושחה הרזעה לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות