משחק הקירמא ןטפק םיחרזאה תמחלמ באינטרנט

                                  Captain America Civil War קחשמ

הקירמא ןטפק םיחרזאה תמחלמ (Captain America Civil War ):

.שא ר"ד ייוסינ תריקחב לוכה חכש אוה לבא ,יח אוה יקאב ורבח יכ העדונ הקירמא ןטפק .ותוא רוצעל הצורו םינשיה ויאטח חלוס אל יקאב"SHIELD"ךא ,םישדח םייח ליחתהלו לכה .ותוא ליצהלו Kepu רוזעל םירחא םיקנט סופתל םיצור המכ ,וקלוח םימקונה ?רחוב התא דצ הזיאב .םהילע תובוהאה תויומדה םע הנומתב תורתסומה תויומדה לכ תא אצמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות