Captain USA קחשמ

הקפטן אמריקה (Captain USA):

עליך להשמיד את כל האויבים בדרך של משחק קפטן ארהב ולשחרר את בני הערובה. כדי לעשות זאת בידות שלך אקדח בחגורתו חזק וכמה רימונים. להרוג את האויב לפני שהאויב יש vystelit הזמן בשבילך. להשמיד טנקי אויב אתה יכול להשתמש ברימונים, לזרוק אותם ישר על המטרה. האויב יהיה למשוך את כל הכוחות החדשים להתמודדות עם שיהיה קשה מאוד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות