V8 Police Parking קחשמ

חניית V8 המשטרה (V8 Police Parking):

המשטרה בניו יורק לא נהנתה ההרשאות ועל הכביש, כמו גם נהגים אחרים חייבים לשמור על כל תקנות התעבורה. הנהג של המכונית המשטרה ברגע עומד בצומת ולחפש מקום חניה. המטרה שלך - כדי לעזור למשטרה למצוא מקום חניה ופרק. הפעל את זכות ההגה ויצא למרחב vyrulivaya ומנסה לסחוט בין מכוניות, נע במקביל למכונית שלך. נסה להחנות את המכונית בדיוק שלא להאריך מעבר להבחנה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות