Transformers: Hunters animals קחשמ

רובוטריקים: בעלי חיים ציידים (Transformers: Hunters animals):

בעוד הגיבור שלך הוא רובוט חיפש מעבדה צבאית, אתה נתקל באולם ניסיוני ועכשיו הוא מנסה להציל אותו ממוות בטוח של החיילים מתו מות קדושים. איך להציל אותו, ושדלתות כדי לפתוח לו, אז הוא ברח, ואתה צריך לגלות. לגעת בחפצי דברים שונים ולנסות לקיים אינטראקציה עם אובייקטים מצאו למצוא את המפתח לתעלומה, שנפתחה לפניך. טיפים שיעזרו לך לצאת ממצב לא נעים, אתה פשוט לא תשכח אותם בזמן כדי להיחשב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות