Cars: Memory Game קחשמ

מכוניות: משחק זיכרון (Cars: Memory Game):

ברק מקווין ממכוניות המשחק: משחק זיכרון נעצר המשטרה על מה שהוא מפונק כביש הרכיבה שלו בעיירה הנידחת של הרדיאטור ספרינגס. ובעוד הוא עומד על העונש-השטח, אנחנו צריכים לעזור לו קצת כדי לעשות את העבודה ולנקות את השטח. הנה כמה שורות של כרטיסים, המציגות את אותו הסוג של תווים. אתה צריך לשמור את המיקום של תמונות זהות ובשקט להסיר אותם מהשולחן. אל תפתחו את הכרטיס בזהירות ולזכור את המיקום.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות