משחק לגלח את הזקן של ברבי באינטרנט

                                  Shave Barbie's Beard קחשמ

לגלח את הזקן של ברבי (Shave Barbie's Beard):