משחק הכנת סלט באינטרנט

                                  Cooking salad קחשמ

הכנת סלט (Cooking salad):

סלט פרות Gotuєmo