משחק Ninja אוגרים לעומת רובוטים באינטרנט

                                  Ninja Hamsters vs Robots קחשמ

Ninja אוגרים לעומת רובוטים (Ninja Hamsters vs Robots):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע