שפּיל שעלינג 2 אָנליין

                                   Ultimate Cannon Strike 2 ליּפש

שעלינג 2 (Ultimate Cannon Strike 2):

.ןרעטשעצ וצ ןבָאה ריא זַא זדייקַארעב ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא גניטייירק ,טָאטש יד ןּפַאכ ו .רענלעז יד עלַא ןופ טרָא םעד זיירעמעמ Carefully יוזַא ,ץעפייכ יד וצ טנעָאנ ןעמוקַאב .קרַאטש עלַא ןסַיירפו וצ סָאש ןייא רָאנ וצ גניגַאשזד ןופ טכַאמ ןוא גנוטכיר טכער יד ןב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס