שפּיל וועלט קאַפּ 2010 אָנליין

                                   Soccer World Cup 2010 ליּפש

וועלט קאַפּ 2010 (Soccer World Cup 2010):

.2010 ּפַאק טלעוו רעד ןיא טרָא רעטשרע ןַאוו לייוו ,לָאבטופ ןיא יפָארט סַאשזדיטסערּפ ֿבו .זמיט ערעדנא ןופ ךעלעבעווש עירעס םעד ןעניוועג וצ .זיומ יד טימ ינגנ יד ןופ סיפָא .Gameplay יד ףיוא ףָאס ןוא זדנַאמַאק ןעיצ םעד ןופ - טוג רעייז זיא ליּפש יד ןופ יטי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס