שפּיל שלאָס קאַנאַן אָנליין

                                   The double siege ליּפש

שלאָס קאַנאַן (The double siege):

.רעיוט לַארטנעס יד רעביא ןלעטש עלייק קיטכיוו םעד רַאֿפ גנייילּפַא ,עכולעמ ןרעדנא ןו .דלָאהגנָארטס טנַייפ יד גנייורטסיד זַייווכעלסיב ,ליצ ןיא דנַאל ןייד ןופ ץרַאה רעדעי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס