Sara's Cooking Class: Halloween Cupcakes ליּפש

סאַראַ ס קוקינג קלאַס: האַללאָוועען קופּקאַקעס (Sara's Cooking Class: Halloween Cupcakes):

?ןעעווָאללַאה רַאֿפ לקיטש ןכָאק וצ יוו ןסיוו ריא יצ .ליּפש םעד ןליּפש וצ ןֿפרַאד ילטנַאשזדרע ריא טלָאמעד ,טשינ ביוא .סעצָארּפ גניטייסקי םעד​​ ןופ עלַא ריא ןזַייוו טעוו הרש לדיימ גנוי .ןטקודָארּפ יד ןופ וצרעד יד ןופ סנַאווקיס יד וצ ריכדַא גנערטש ןוא זנַאשרָאּפַארּפ טּפיוה .גרַאוונסע יד ןזָאלעצ וצ טינ יוו יוזַא ,ןריפרַאפ טשינ טסלאז וד .סקייקּפַאק גניטיירעקעד סקינקעט יד ריא ןגָאלשרָאפ וליֿפַא טעוו הרש סעצָארּפ גניקוק יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס