שפּיל משפּחה רעסטאָראַן אָנליין

                                   Family Restaurant ליּפש

משפּחה רעסטאָראַן (Family Restaurant):

.זרעמַאטסַאק ןופ סרעדרָא ןעמונעג ,סעטַאלּפ ףיוא םילייק ןַאשייטַאיּפמַאק ןאט ,ןַארָאטסער ַא .ןשטנעמ קידלודעגמו ַא - ץנַאיילק יד לַייוו ,גנַאג טסעפ ַא ַייב רעבָא ,לעדָאמ יד ףיוא ט .סע ףיוא טקירד ,ץַאט ַא זיא סע ןלעטשרַאפ יד ןופ ָאנד יד ןיא ,טיירג זיא לסיש יד לָאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס