שפּיל מדרגה באשעפער אָנליין

                                   Level Editor ליּפש

מדרגה באשעפער (Level Editor):

.הגרדמ ליּפש יד ןופ ףוס טרעקרַאפ יד ַייב ןגיל ןייז טעוו סָאוו ,ןריט טשירעשט יד וצ .קָאלב רעדעי ןופ סעיטרעּפָארּפ יד ףיוא גנידנעּפיד גנורעכעה רעדָא ןרָאפ ןַייז ןענעק סָאו

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס