שפּיל מדרגה באשעפער אָנליין

                                   Level Editor ליּפש

מדרגה באשעפער (Level Editor):

.הגרדמ ליּפש יד ןופ ףוס טרעקרַאפ יד ַייב ןגיל ןייז טעוו סָאוו ,ןריט טשירעשט יד וצ .קָאלב רעדעי ןופ סעיטרעּפָארּפ יד ףיוא גנידנעּפיד גנורעכעה רעדָא ןרָאפ ןַייז ןענעק סָאו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס