שפּיל סופּערפּריזשאָק דיינאַסאָר אָנליין

                                   Dino Super Jump ליּפש

סופּערפּריזשאָק דיינאַסאָר (Dino Super Jump):

.רָאסַאנייד לסיב ַא יי יד לוָאטס ןוא טסייר סאוו רעלגרעב ַא ןּפַאכ וצ ןֿפרַאד טעוו סָאוו .רוּפש טכער יד ףיוא טנעז ריא זַא ריא וצ ןזַייוונָא טעוו סָאוו ,סניָאק דלָאג ןעלמַאז וצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס