שפּיל קאַטשקע לעבן 3: עוואַלושאַן אָנליין

                                   Duck Life 3: Evolution ליּפש

קאַטשקע לעבן 3: עוואַלושאַן (Duck Life 3: Evolution):

.עסַאר יד ףיוא ליּפשַייב רַאֿפ עזַייר טלעוו יד ןַיירַא ךָאנ ןוא גנוטינעג ,טרָאּפס ךעלגעמ .גנורעכיזרַאפ ןָא גנימיילק טרָאּפס ןופ ןימ ַא ןענוֿפעג וליֿפַא ייז .ֿבור יד םיא טאהעג ביל עקשטַאק יד רעבָא ,טרָאּפס שילַאקיזיר ןוא ךעלרעפעג רעייז ַא ,ןג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס