Tomolo Bike ליּפש

Tomolo Bike (Tomolo Bike):

.ןלַאפ סע ןזָאל טשינ ןָאט ןוא גָאוו סיורג ַא ןטלַאה וצ זיא ךַאז טּפיוה יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס