שפּיל טיניידזש מוטאַנט נינדזשאַ טורטלעס צוריק פון דעם מלך אָנליין

                                   Ninja Turtle The Return of King ליּפש

טיניידזש מוטאַנט נינדזשאַ טורטלעס צוריק פון דעם מלך (Ninja Turtle The Return of King):

.ץהגיפ ןופ ןַאטַארעמ ַא ןבייהנָא רעדָא ָאדרַאנָאעל ןוא ָאלעגנַאלעשטימ ,Raphaël ,ָאללעטַאנָא .םיאנוש ךס ןופ ןטירטסיורא יד ןסיוטשּפָא החלצה וצ טֿפַאשנַאמ ַא רעדָא דנַיירפ ַא טימ ןעמ .קַאטַא - ל ,שזד ,סּפמַאשזד רַאֿפ-ק ,ךַאמ וצ ןעלסילש דַא ןסַאּפֿפיוא .טזייוו ערטסקע ןענידרַאפ ןוא ג ןעמענ ,טנַייפ םעד ןגיזַאב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס