שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ טינש ַאשַאמ אָנליין

                                   Masha Fashion Dress Up ליּפש

ךיז ןלעטשרַאֿפ טינש ַאשַאמ (Masha Fashion Dress Up ):

.ןקוק ןרעדָאמ ןַייז זרעטירק דלַאוו יד ןגָאלש ןוא ןייג ַא רַאֿפ דיילק וצ רעווש ןטכארט .ןסיוו טינ טוט רעב יד זַא יוזַא ןשיוט טעוו לדיימ יד ,ּפַאלק ןעוו דַאטנייּפיר ןוא ,ךע .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס