Combine! Dino Robot Ceratosaurus  ליּפש

!ןייבמַאק סורוַאסָאטַארעס טָאבָאר ָאניד (Combine! Dino Robot Ceratosaurus ):

.סיטנַאייס ןופ גנודניפרעד קרַאטש ןוא קרַאטש ילבַאדערקני - סורוַאסָאטַארעס ָאניד טָאבָאר .ווָאטָאבָארָאניד גנולמַאז רעייא ןיא טקנוּפכיוה ַא ןַייז טעוו עקרעשטשַאי לַאקינַאשטעמ יד .רענלעז לַאסרעווינו ץרש ןסערּפ טכאמ סָאוו ,זרעוָארט - םַאלפ טימ טּפיווקי ןענעז סגעל !זליקס ןַייז קעשט טלָאמעד ןוא ,טָאבָאר- רָאסַאנייד ַא ןעיוב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס