שפּיל שטראָף אָנליין

                                   Premier League: Penalties ליּפש

שטראָף (Premier League: Penalties ):

.סקיק ףלע​​ ןופ עירעס ַא סדרַאווַא טעפיוש יד ןוא ןעיצ ַא ןיא דעַיילּפ וויטקעלָאק רעד ,F .לָאבטופ ןליּפש וצ יוו ןסיוו ריא זַא ןעמעלַא וצ ןזַייווַאב ןוא רוטילקת דיטסעשזדגַאס י .ץַאלּפ גנוטלַאוורַאפ לסילש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס