שפּיל עּפַאקסע ּפמַאד אָנליין

                                   Dump Escape ליּפש

עּפַאקסע ּפמַאד (Dump Escape ):

.ןענידרַאפ טעוו ריא טלעג רעמ יד ,טנַייפ יד ןופ קורד קידרעדייסעק רעטנוא רעביא ןעמ .עסנַאטסיד רעסערג וליֿפַא ןעמוקַאב ןענעק סָאוו סערוטַאערק ַיינ ןפיוק ןענעק ריא ייז ףי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס