Minecraft 1.25 - mine blocks קחשמ

1.25 Minecraft - בלוקים שלי (Minecraft 1.25 - mine blocks):

הגיבור מצא את עצמו על האי לאחר שהספינה הטרופה. הוא חייב לשרוד באמצעות המיומנויות השונות שלהם. השתמש בכישורי ייצור של פריטים שונים כדי לנסות לשרוד באי הזה קשה. כדי להתחיל לאסוף את הפריטים הדרושים כדי לבנות בית, לקבל אוכל, לדלל אש. היזהר של טורפים בזמן הלילה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות