משחק חוות Express 2 באינטרנט

                                  Farm Express 2 קחשמ

חוות Express 2 (Farm Express 2):

אנחנו יכולים לומר כי כמעט כל החיים שלך אתה מרוצה. האם יש לך משפחה טובה, בית טוב, וחווה שלו, שתביא לך מספיק הכנסה טובה. כמעט בכל יום שאתה מחויב לשאת בטרקטור שלו במוצרים חקלאיים מהסביבה הקרובה למכירות. הכביש נמצא בקרבת מקום וגדול, ורווח טוב, אז על מה להתלונן. מקשים מקלדת. מזל טוב!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות