משחק אלף שנים של מוות באינטרנט

                                  Thousand Years Of Death קחשמ

אלף שנים של מוות (Thousand Years Of Death):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע