משחק .V 1 - 3 הז הצצפ 00 באינטרנט

                                  Bomb It 3 - V 1.00 קחשמ

.V 1 - 3 הז הצצפ 00 (Bomb It 3 - V 1.00):

.הכרדב הרקנש המ לכ תא ץיצפהל ,הרטמל עיגהל ידכ ךלש דיקפתה ובש ,רנא'זה לש תוקיסא .בכרומ ךובמבםייקתי עסמה .דועו,דחאכ קחשל לוכי התאש איה הזה שאלפ קחשמ לש הנוכת !תונבו םינב ינשלתויורשפא שי ,תועצה לש בחר ןווגממ רוביגרוחבל לכות ןאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות