משחק להפציצו באינטרנט

                                  Bomb It 1 קחשמ

להפציצו (Bomb It 1):


בומברמן הוא ילדים מאוד מסוכנים ופתאומיים הנעים במהירות גבוהה והם צריכים לשבור בהקדם האפשרי מבוך חדש שבו הם פגעו. אתה צריך לעזור לי אחד מהם. בחר לך אהב את הגיבור ולהתחיל חתרנות. אם אתה רוצה להזמין את החברים שלך ולהתחיל הגבהות יחד. גלה שאחד מכם שתי ההריסה הטובה ביותר.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע