משחק Ninja באינטרנט

                                  Ninja קחשמ

Ninja (Ninja):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע