משחק ניסויים שנעשו: נארוטו באינטרנט

                                  Naruto: Made Trials קחשמ

ניסויים שנעשו: נארוטו (Naruto: Made Trials):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע