משחק In3structoTank באינטרנט

                                  In3structo Tank קחשמ

In3structoTank (In3structo Tank):

.ליחתה ונלש הטנלפה תמחלמ לע 2049 תנשב .םיבר תונורתפ רחאל רצונ דעל קנט ביואה לש הפקתמה םע דדומתהל לגוסמ היה אל הרושה .ביואה יסוטמ תא וליפהו ריוואל תעל תעמ האירממ ,עקרקה לע וז הנוכמ ריבעהל ןתינ .רוזאה תא תוקנל םיביואה םע עקרקה לעו ריוואב םחליהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות