משחק נארוטו במחנה צבאי באינטרנט

                                  Naruto in a military camp קחשמ

נארוטו במחנה צבאי (Naruto in a military camp):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע