Patrick The pizza boy קחשמ

פטריק ילד הפיצה (Patrick The pizza boy):

דמות מצוירת מצחיקה קיבל פיצה בחור ולבצע את תפקידם במלוא המרץ. תהיה לו דרך מהירה מאוד כדי להתגבר בזמן כדי לספק את הרעב של לקוחות, ולכן אנחנו חייבים להיות זהירים הנהיגה קטנוע. זוז ולהתקדם, לא נרתע מהקשיים. לשלוט במפתחות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות