משחק סימולטור הטיסה באינטרנט

                                  Flash Flight Simulator קחשמ

סימולטור הטיסה (Flash Flight Simulator):