Hulk Find The Numbers קחשמ

האלק מצא את המספרים (Hulk Find The Numbers):

כיום, אתה מנסה לעודד את הרוח ויש לי זמן טוב, הענק הירוק. המשחק במבט הראשון פשוט למדי, אבל החלק הקשה ביותר הוא הוסתר בזהירות רבה. ניתנים לך תמונה שבה הוא מוסתר כמות מסוימת של מספרים שאתה צריך למצוא. Priterpites בזהירות ולנסות למצוא את כל המספרים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות