Dasha puzzle on vines קחשמ

חידת דאשה על גפנים (Dasha puzzle on vines):

על ציד אוצרות דאשה, חברתה דייגו גם נוסעת איתה. לאחר שמצא מפת אוצר, הם נעים לאט לעבר המטרה שלו. את כל זה אתם יכולים לראות בתמונות בצורה של דו"ח על ההרפתקאות שלהם. בחר את התמונה, להקצות לעצמך את רמת הקושי ולהתחיל לאסוף. על המסך אתה יכול לראות חלקים מהתמונה שאתה רוצה לשים במקום מתאים להם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות